Uhrmagerlauget I Kjøbenhavn

Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn

Lorem Ipsum

UHRMAGERLAUGET I KJØBENHAVN I DAG


Uhrmagerlauger i Kjøbenhavn er medlem af Håndværkerforeningen i København, og nogle af vores aktive og passive medlemmer er medlem af DGU.


Danske Guldsmede & Urmagere (DGU) er en landsorganisation for de danske guldsmede og urmagerforretninger og indgår som sådant i et samarbejde med fællesrådet eller anden ligende orginisation, og med guldsmede og urmagerbranchens fabrikant og grossistorginisationer.


HAANDVÆRKERFOR>ENINGEN I KØBENHAVN


Dronningens Tværgade 2A

1302 København K

www.hvfkbh.dk

URMAGERNES ARBEJDSGIVERFORENING (AU)


Frederiksholms Kanal 30

1220 Kbh K

www.guldsmed.dk


Her har vi repræsentanter i Urmagerenes faglige fællesudvalg, som samarbejder med Urmagerskolen i Ringsted ZBC (Zealand Business College)


Det Danske Urmuseum, Fagkomiteen.

Lauget arbejder for:

Understøttelskassen for trængende Urmager og disses enker i København og på Frederiksberg.


Oldermand Niels Eriksen

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
Urmager. Uddannelse. ZBC. Urmagerskolen.