Uhrmagerlauget

Uhrmagerlauget i Kjøbenhavn er medlem af Håndværkerforeningen i København, og flere af vores aktive og passive medlemmer er medlem af DGU.

Danske Guldsmede & Urmagere (DGU) er en landsorganisation for de danske guldsmede og urmagerforretninger og indgår som sådant i et samarbejde med fællesrådet eller anden ligende orginisation, og med guldsmede og urmagerbranchens fabrikant og grossistorginisationer.

HÅNDVÆRKERFORENINGEN I KØBENHAVN
Dronningens Tværgade 2A
1302 København K
www.hvfkbh.dk

URMAGERNES ARBEJDSGIVERFORENING (AU)
Frederiksholms Kanal 30
1220 Kbh K
www.guldsmed.dk

Vi har repræsentanter i Håndværkerforeningen i København, Urmagerenes faglige fællesudvalg (Urmagerskolen ZBC Ringsted), Det Danske Urmuseum og Fagkomiteen.

Lauget arbejder for: Understøttelskassen for trængende Urmager og disses enker i København og på Frederiksberg.